CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Saturday, October 9, 2010

Laras Bahasa-(1)

LARAS BAHASA
¨  Gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa
¨  Laras bahasa juga merupakan konvensi sosial
¨  Sesuatu laras tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu
Ciri-ciri Laras bahasa
  1. Ciri-ciri keperihalan
    2.       Ciri-ciri linguistik
Ciri-ciri Keperihalan
¨  Situasi Luaran
                -Latar belakang sosial
                -latar belakang budaya
¨  Situasi persekitaran
                1.            Cara penyampaian
                2.            Hubungan sosial dan peribadi antara    pengguna bahasa
                3.            Bahan yang diperkatakan
Ciri-ciri Linguistik
¨  Aspek bunyi
¨  Aspek perkataan
¨  Aspek ayat
Unsur Kolokasi
¨  Dua perkataan atau lebih  yang saling berkaitan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain
¨  Contoh: dalam laras  sukan:
                tendangan percuma
                Contoh: dalam laras sastera
                sajak kabur
No comments:

Post a Comment