CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Friday, November 12, 2010

PENANDA WACANA-Bahagian Pertama

Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan
pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap.Seandainya sesuatu wacana karangan berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautanyang lengkap. Contoh penanda wacana mudah  seperti berikut:

1. Tambahan :
    dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya, seterusnya, di samping

2. Urutan :
    pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya

3. Penyataan semula:
   iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan

4. Contoh:
  contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai, bak kata, sebagai

5. Rumusan:
  rumusannya , kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul kata

6. Tempat:
  berhampiran dengan, bersebelahan dengan,bertentangan dengan

7. Waktu :
apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya

8. Sebab dan kesan:

oleh itu, sebab itu, justeru , fasal, lantaran, jadi, dengan itu

9. Bandingan:
seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga, dengan

10. Pertentangan :
tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, bertentangan dengan

11.Pengesahan:
sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,pastilah, sememangnya

Penggunaan penanda wacana dalam penulisan jika digunakan dengan konteks ayat yang sesuai mampu menghasilkan gaya penulisan yang menarik.

Namun begitu, jika pelajar kurang memahami konsep sesuatu penanda wacana , mungkin ayat yang menggunakan penanda wacana tersebut menjadi tidak gramatis.
No comments:

Post a Comment