CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Sunday, November 14, 2010

Isu Pilihan-Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

Usaha-usaha Menjadikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu
Dasar Bahasa
Dasar bahasa terletak terletak pada kuasa pemimpin politik politik.  Maka, pemimpin perlu menetapkan dasar bahasa yang jelas untuk menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pengantar ilmu pengetahuan,bahasa perpaduan dan bahasa penyatuan masyarakat. Langkah menetapkan dasar yang jelas serta mempertahankannya perlu ada dalam jiwa setiap pemimpin politik yang dipilih oleh rakyat.
Peranan Golongan Intelektual.
Golongan profesional harus disyaratkan menulis dalam bahasa Melayu tentang bidang kepakaran mereka sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dalam pengesahan jawatan.  Golongan profesional itu terutamanya mereka yang terlibat dalam bidang akademik, harus menguasai kemahiran penulisan professional dalam bahasa melayu supaya ulmu yang dipelajari di Barat dapat dipindahkan ke dalam bahasa itu untuk faedah anak-anak bangsa.
Usaha demikian telah dilakukan oleh bangsa Jepun,misalnya golongan terpelajar Jepun dihantar ke luar Negara,seperti Jerman Amerika dan Rusia untuk belajar teknologi automobile. Hasilnya golongan itu memindahkan teknologi yang dipelajari di luar Negara  ke dalam teknologi Jepun dengan menggunakan bahasa Jepun,lalu terciptalah industry kereta yang berjenama sepeti Honda,Toyota , dan Nissan.  Dengan kata lain, melalui peranan golongan intelektual usaha mengilmukan rakyat Malaysian dengan ilmu sains dapat direalisasikan di Negara ini.
Selain itu, usaha mengilmukan bahasa Melayu dapat direalisasikan melalui penghasilan buku ilmiah dalam bahasa tersebut khususnya yang memuatkan penyelidikan dalam pelbagai bidang oleh golongan professional untuk disebarkan kepada masyarakat.Usaha itu perlu dilaksankan supaya golongan professional juga turut berasa cinta akan bahasa kebangsaan mereka.
Kemudahan Teknologi maklumat dan komunikasi.
Langkah mengilmukan bahasa Melayu  dapat diwujudkan melalui laman sesawang bahasa Melayu pada peringkat negara yang merangkum bidang sains dan sastera. Usaha itu juga dapat memenuhi tujuan ekonomi dan mesyarakat pada peringkat negara.  Pada peringkat antarabangsa,bahasa melayu harus seiring dengan bahasa Inggeris dalam menyampaikan maklumat. Maklumat dalam bahasa itu diusahakan untuk pengguna Malaysia dan Negara Asia,manakala maklumat dalam bahasa Inggeris untuk pengguna pada peringkat dunia.Melalui kemajuan dan kemudahan teknologi maklumat dan  komunikasi,penyebaran bahasa Melayu dapat dirancakkan ke seluruh dunia dengan kadar yang cepat dan terkini.
Penerbitan artikel dan buku.
Langkah menggalakkan penerbitan artikel dan buku berbahasa Melayu harus diambil yang meliputi pelbagai bidang,terutama sains teknikal dan sains sosial .   Setakat ini,pegawai professional yang terdiri daripada pegawai akademik lebih digalakkan menulis artikel atau buku dalam bahasa Inggeris sebagai syarat kenaikan pangkat.  Tindakan itu bukan sahaja menyirnakan bahasa melayu dalam golongan professional, malah memalapkan teknologi ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia.terutama yang berada jauh dari pusat bandar.
Penerbitan buku dalam bahasa Melayu perlu disebarkan ke seluruh negara termasuk sekolah,kolej,universiti dan perpustakaan negeri,daerah dan bergerak serta kedai buku di bandar dan luar bandar.Penyebaran yang menyeluruh dapat memasyarakatkan buku tersebut di samping dapat meningkatkan tahap pembacaan dalam kalangan rakyat Malaysia sepenuhnya.
Perubahan sikap dan cara berfikir rakyat Malaysia.
Semua kakitangan kerajaan serta swasta atau korporat harus digalakkan menguasai bahasa Melayu untuk tujuan bekerja dan berkomunikasi.Hal yang sama juga turut perlu dilaksanakan dalam kalangan pegawai asing yang berkhidmat dalam sector kerajaan dan swasta di negara ini.  Bagi golongan pelajar, syarat kepujian dalam bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysian,Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia kolej dan institusi pengajian tinggi harus dikekalkan, malah menjadi syarat utama dan pemberian biasiswa dan pinjaman kepada pelajar tempatan dan luar negara termasuk pelajar sekolah,kolej dan universiti di Malaysia.
Peningkatan Jati Diri Terhadap Bahasa Melayu.
Mutakhir ini, Malaysia masih menghadapi masalah pembentukan jati diri rakyat terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.  Masalah ini dikenal pasti berpunca daripada sikap individu atau kelompok masyarakat yang terbabit.Hal ini demikian kerana dalam golongan rakyat Malaysia hari ini, golongan intelek dan atlet terdiri daripada orang yang menuturkan bahasa Inggeris.Golongan itu menerima bahasa itu sebagai bahasa sebagai bahasa pertuturan utama dalam konteks rasmi dan tidak rasmi, Dengan kata lain,golongan titu menganggap bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda atau sebagai bahasa pertama kerana dikatakan lebih bernilai daripada bahasa melayu.  Sikap itu timbul kesan daripada kelemahan dasar pelaksanaan di Malaysia .   Golongan itu memang tidak mengamalkan konsep “dimana bumi berpijak,di situ langit dijungjung.
Pelbagai Usaha perlu juga dirancang dan dijalankan untuk mengilmukan bahasa Melayu di luar Negara.
Pemantapan Program Pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing.
Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi perlu membentuk kerjasama dengan negara yang menawarkan kursus atau pengajian bahasa Melayu.   Kerjasama peringkat institusi dan negara akan menghidupkan jaringan atau ikatan usaha untuk meengilmukan bahasa Melayu pada peringkat dunia.Hal ini demikian kerana menurut statistik,penutur bahasa Melayu di dunia dianggarkan melebihi 300 juta termasuk penutur bahasa Indonesia. Bahasa Melayu  merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting selepas bahasa Mandarin, bahasa Inggeris dan bahasa Hindu atau bahasa Urdu.
Bahasa Melayu sebagai alat komunikasi antarabangsa.
Bahasa Melayu yang bersandarkan pada kenyataan geografi,kebudayaan dan ekonomi Malaysia saling berhubung dengan Negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand , Cina, Korea dan Jepun di Asia,dan Negara Eropah,seperti England,Jerman Perancis serta Negara Afrika dan Negara Asia Barat. Dengan Jalinan yang luas seperti itu ,bahasa melayu berupaya membentuk peta penyebaran yang menyeluruh.Peranan bahasa harus mencakup bidang baahasa ilmu sumber alam , seperti hasil hutan tropika, hasil laut dan pertanian ,serta bahasa yang mengungkapkan kebudayaan bahasa melayu yang merangkum kebudayaan empat buah Negara iaitu Malaysia Singapura, Indonesia dan Brunei. Dengan mewujudkan kerjasama antara Negara tersebut,bahasa itu dapat dijadiakan bahasa ilmu dalam pelbagai bidang, seperti teknologi komputer, sains perniagaan dan perubatan tropika.
Pertukaran Pensyarah dan Pelajar.
Program pertukaran pensyarah dan pelajar paling minimum selama satu semesta di sebuah universiti di Malaysia perlu dilaksanakan. Melalui program itu, pelbagai kegiatan penting untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dapat dilangsungkan.  Usaha itu juga dapat menambah pengalaman kerja.Melalui pengalaman kerja, selain menjalin hubungan istimewaanya yang bertaraf antarabangsa,kita dapat menyemarakkan penyebaran dan penggunaan bahasa Melayu yang bertaraf antarabangsa.

Penubuhan Pusat Dokumentasi Bertaraf Antarabangsa.
Pusat Dokumentai bahasa Melayu yang bertaraf antarabangsa di luar negara perlu ditubuhkan untuk menunjukkan pengguna luar negara. Bahan yang disediakan harus melalui penelitian perkayaaan yang mantap.Usaha itu juga harus dibuka kepada semua lapisan pelajar yang berminat melanjutkan pengajian dalam program bahasa dan bilinggulistik Melayu di Malaysia akan menjalani program magang dengan syarikat perusahan di Malaysia asia dan Eropah. Melalui penubuhan pusat itu,segala maklumat serta komperehentif tentang dunia Melayu dahulu dan kontemporari dapat disebarkan kepada pengkaji dan penggunanya.
Pelaksanaan aktiviti bahasa Melayu di luar Negara
Aktiviti kreatif menjadikan individu dan kelompok individu menguasai bahasa Melayu di luar Negara perlu di jalankan. Antaranya  pertandingan berbalas pantun, deklamasi sajak, pertandingan drama dan pertandingan teater,di samping aktiviti sosiobudaya seperti tarian dan drama.” Mesra bahasa “ juga dapat diadakan untuk memberikan pendedahan ringkas tentang bahasa Melayu bagi meningkatkan kemahiran berbahasa, selain bertukar fikiran dan mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan pensyarah serta pelajar dengan masyarakat, dan penutur bahasa itu yang berada di luar negara. Tindakan untuk mengendalikan program ini perlulah diambil inisiatif oleh badan-badan bukan kerajaan(NGO), university,kolej,pertubuhan-pertubuhan bahasa, pusat penyiaran seperti RTM,TV3, dan sebagainya.
Kesimpulan
Langkah mengilmukan bahasa Melayu di dalam dan di luar negara memerlukan usaha yang sungguh-sungguh pada peringkat individu, keluarga, sekolah, masyarakat dan pemimpin. Hati yang jujur dan luhur serta jati diri yang menebal terhadap bahasa itu daripada setiap rakyat Malaysia dapat mencapi sesuatu yang diilhamkan, malah mampu merentas segala halangan. Untuk mengilmukan bahasa melayu, bahasa itu juga harus berperanan sebagai bahasa ekonomi dalam kalangan negara asia. Melalui ASEAN, bahasa Melayu harus menjadi bahasa pengantaran ilmu, bahasa perdagangan dan  diplomatik, sekaligus lingua franca kepada sesiapa sahaja yang datang berdagang atau berurusan di asia. Untuk mencapai matlamat itu, bahasa melayu harus dipelajari oleh penduduk negara yang mempunyai kepentingan ekonomi dengan dunia Melayu, samada peringkat asia ataupun dunia. Dengan hal demikian,program pengajaran bahasa itu harusmengutamakan pendekatan aktiviti dan bahan yang dirancang dengan teliti secara mikro dan makro. Perancangan secara mikro melibatkan pemantapan kandungan dalam program bahasa Melayu untuk tujuan komunikasi pada peringkat global. Manakala perancangan secara makro pula harus mengambil tiga komponen utama iaitu bahasa Melayu dan teknologi komunikasi bahasa  dan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan  bahasa Melayu yang berkaitan dengan peradaban Melayu.

Petikan Pelita Bahasa
Dewan Bahasa dan Pustaka

1 comment:

  1. betul tu.kini bahasa melayu semakin dilupakan!!!mengapa bahasa penjajah yang di agung agungkan????

    ReplyDelete