CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Monday, January 24, 2011

Latihan Fonologi

Latihan Fonologi

1. 
 Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah dinaikkan  setingg-tingginya hingga hampir menyentuh lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa sebarang  halangan. Glotis dirapatkan, pita suara digetarkan. Bibir berada dalam keadaan terhampar. 
A.      Vokal depan sempit
B.      Vokal belakang sempit
C.      Vokal depan separuh sempit
D.      Vokal belakang separuh sempit
2.
    Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah setinggi-tingg, tetapi tidak menutup ruang aliran udara.   Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa sebarang  halangan. Glotis dirapatkan, pita suara digetarkan. Bibir berada dalam keadaan bundar. 
A.      Vokal depan sempit
B.      Vokal belakang sempit
C.      Vokal depan separuh sempi
D.      Vokal belakang separuh sempit
3.
   Untuk menghasilkan bunyi vokal ini,  depan lidah diturunkan serendah-rendahnya.  Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa sebarang  halangan. Glotis dirapatkan, pita suara digetarkan. Bibir berada dalam keadaan terhampar
A.      Vokal depan luas
B.      Vokal belakang luas
C.      Vokal depan separuh luas
D.      Vokal belakang separuh luas
4. Berikut merupakan contoh perkataan bagi vokal depan separuh sempit.
                A.     Bilik              C.   Obor
                B.     Tempe         D.   Dulu               
5. Berikut merupakan contoh perkataan bagi vokal belakang sempit.
                A.     Bilik              C.   Obor
                B.     Tempe         D.   Dulu               
6.  Berikut merupakan contoh perkataan bagi .vokal belakng separuh sempit
                A.     Bilik              C.  Obor
                B.     Tempe         D.  Dulu               
7. Untuk menghasilkan  vokal depan separuh luas, depan lidah diturunkan sepertiga daripada kedudukan  untuk menghasilkan ……..
A.      Vokal depan  sempit
B.      Vokal  belakang sempit
C.      Vokal   depan separuh sempit
D.      Vokal belakang separuh sempit
8. Alat artikulasi yang membezakan antara vokal depan dan vokal belakang ialah
A.      Keadaan gigi
B.      Keadaan gusi
C.      Keadaan  bibir
D.      Keadaan lelangit lembut
9. Berikut merupakan ciri-ciri penghasilan vokal kecuali
A.      Lidah dinaikkan atau diturunkan
B.      Lelangit  lembut  dinaikkan
C.      Lelangit  lembut  diturunkan
D.      Udara keluar dari paru-paru tanpa sekatan
10. Beikut merupakan contoh  diftong kecuali
A.            Pantai                    C.            Dodoi   
B             Pulau                     D.            Kain
11.         
Hujung lidah dirapatkan ke gusi. Lelangit lembut dinaikkan . Arus udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut dan tersekat di pertemuan hujung lidah dan gusi. Kemudian sekatan itu dilepaskan serta-merta .  Semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar, bunyi yang dihasilkan iala
A.      [ c ]                          C .             [ j ]
B.      [ t ]                          D.             [ d ]
12.
Belakang lidah ditemukan dengan lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan . Arus udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut dan tersekat di pertemuan belakang lidah dan lelangit lembut. Glotis  Semasa menghasilkan bunyi itu glotis dirapatkan dan pita suara digetarkan  bunyi yang dihasilkan ialah
A.      Letupan lelangit lembut bersuara
B.      Letupan lelangit lembut tidak bersuara
C.      Letupan lidah lelangit lembut bersuara
D.      Letupan lidah lelangit lembut tidak bersuara
13.          Contoh perkataan yang mengandungi konsonan sengauan ialah seperti berikut kecuali
A.            Mana                    C             Nano
B             Nyior                     D             Yoga


14.          Pembeza utama antara konsonan lain dengan konsonan sengauan ialah

A.      Keadaan lidah
B.      Keadaan pita suara
C.      Keadaan lelangit keras
D.      Keadaan lelangit lembut
15 .   Berikut merupakan contoh konsonan letusan bersuara
A.      cabai
B.      jalur
C.      ratus
D.      letus
16.
Bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara  dari paru-paru  keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.
Konsonan yang dimaksudkan ialah
A.      Konsonan letupan dua bibir
B.      Konsonan sengauan dua bibir
C.      Konsonan letupan sengauan bibir
D.      Konsonan sengauan letupan bibir
17.
Bibir dan lidah mengambil kedudukan seperti menghasilkan vokal [i]iaitu bibir dihamparkan dan  hujung lidah diangkat setinggi-tingginya. Kemudian ,berlaku geluncuran ke arah vokal yang mengikutnya [e]. Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara bergetar.
Ciri-ciri di atas merupakan prose penghasilan ;
A.      Vokal
B.      Diftong
C.      Separuh vokal
D.      Separuh konsonan

No comments:

Post a Comment